Constructies voor het nauwkeurig bewegen en positioneren (15) "Plaatsbepaling van assen in wentellagers, consequenties voor de afrolling van wrijvingswielen"

P.C.J.N. Rosielle, E.A.G. Reker, M.P. Koster

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)169-174
Aantal pagina's6
TijdschriftMikroniek
Volume33
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit