Constructies voor het nauwkeurig bewegen en positioneren (12) "Wrijving, hysteresis en microslip" (deel 2)

P.C.J.N. Rosielle, E.A.G. Reker, M.P. Koster

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

291 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit artikel is een vervolg op het artikels van Mikroniek 2-1993 en gaat over het omgaan met (micro-)slip, hysterese in klemverbindingen. Aanbod komen omklemmen van bussen, symmetrisch klemmen en het doorleiden van een aandraaimoment.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)70-73
Aantal pagina's4
TijdschriftMikroniek
Volume33
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1993

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Constructies voor het nauwkeurig bewegen en positioneren (12) "Wrijving, hysteresis en microslip" (deel 2)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit