Constructief

P. Schmid

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

6 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-5
Aantal pagina's1
TijdschriftGezond Bouwen en Wonen
Volume14
Nummer van het tijdschrift3 (70)
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit