Constructie van stangenvierzijden met symmetrische koppelkrommen, die 2 punten van Ball bevatten

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

41 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)w174-w176
TijdschriftDe Ingenieur
Volume74
Nummer van het tijdschrift40
StatusGepubliceerd - 1962
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit