Constraint-based workflow management systems : shifting control to users

M. Pesic

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

985 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Constraint-based workflow management systems : shifting control to users'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen