Constraint-based job shop scheduling with ILOG SCHEDULER

W.P.M. Nuijten, C. Le Pape

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  49 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  We introduce constraint-based scheduling and discuss its main principles. An approximation algorithm based on tree search is developed for the job shop scheduling problem using ILOG SCHEDULER. A new way of calculating lower bounds on the makespan of the job shop scheduling problem is presented and we show how such results can be used within a constraint-based approach. An empirical performance analysis shows that the algorithm we developed performs well. Finally, taking the job shop scheduling problem as a start point, we discuss how constraint-based scheduling can be used to solve more general scheduling problems.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)271-286
  Aantal pagina's16
  TijdschriftJournal of Heuristics
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1998

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Constraint-based job shop scheduling with ILOG SCHEDULER'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit