Constraint analysis for code generation : Basic techniques and applications in FACTS

C.A.J. Eijk, van, B. Mesman, C.A. Alba Pinto, Q. Zhao, M.J.G. Bekooij, J. Meerbergen, van, J.A.G. Jess

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Constraint analysis for code generation : Basic techniques and applications in FACTS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen