Constrained stabilization problems for discrete-time linear plants

A. Saberi, G. Shi, A.A. Stoorvogel, J. Han

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)435-461
TijdschriftInternational Journal of Robust and Nonlinear Control
Volume14
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit