Constrained higher order Delaunay triangulations

J. Gudmundsson, H.J. Haverkort, M.J. Kreveld, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)271-277
TijdschriftComputational Geometry
Volume30
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit