Constrained free space diagrams: A tool for trajectory analysis

K. Buchin, M. Buchin, J. Gudmundsson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Constrained free space diagrams: A tool for trajectory analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen