Constrained control of power converters

V. Spinu

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

337 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van den Bosch, Paul, Promotor
  • Lazar, Mircea, Co-Promotor
Datum van toekenning29 jan 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3546-0
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit

Spinu, V. (2014). Constrained control of power converters. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR762832