Constrained control and estimation of homogeneous reaction systems using extent-based Linear Parameter Varying models

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Constrained control and estimation of homogeneous reaction systems using extent-based Linear Parameter Varying models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen