Constitutive modeling of injection-molded short-fiber composites: Characterization and model application

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Constitutive modeling of injection-molded short-fiber composites: Characterization and model application'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen