Constitutive modeling of concentrated solutions of main-chain liquid crystalline polymers

O. Matveichuk

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

268 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Constitutive modeling of concentrated solutions of main-chain liquid crystalline polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie