Constitutive model for Aluminum alloys exposed to fire conditions

J. Maljaars, F. Soetens, L. Katgerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

58 Citaten (Scopus)
223 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Constitutive model for Aluminum alloys exposed to fire conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie