Constellation shaping for IEEE 802.11

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
97 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Constellation shaping for IEEE 802.11'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen