Constellation optimization for coherent optical channels distorted by nonlinear phase noise

C. Hager, A. Graell I Amat, A. Alvarado, E. Agrell

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Constellation optimization for coherent optical channels distorted by nonlinear phase noise'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie