Constant angle surfaces in product spaces

Franki Dillen, Daniel Kowalczyk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1414-1432
Aantal pagina's19
TijdschriftJournal of Geometry and Physics
Volume62
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jun 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit