Consolidation, plastic yield and formability of rapidly solidified Al-Si-X alloys

F.A.C.M. Habraken

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

301 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Kals, J.A.G., Promotor
  • Janssen, Jan D., Promotor
  • Dautzenberg, J.H., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning26 mrt 1996
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit