Consistent event-triggered control for discrete-time linear systems with partial state information

Duarte J. Antunes (Corresponding author), M.H. Balaghi I

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
22 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Consistent event-triggered control for discrete-time linear systems with partial state information'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen