Conservative polytopal mimetic discretization of the incompressible Navier–Stokes equations

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Conservative polytopal mimetic discretization of the incompressible Navier–Stokes equations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen