Conservative mimetic cut-cell method for incompressible Navier-Stokes equations

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Conservative mimetic cut-cell method for incompressible Navier-Stokes equations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen