Conservative image transformations with restoration and scale-space properties

J.A. Weickert, B.M. Haar Romenij, ter, M.A. Viergever

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Conservative image transformations with restoration and scale-space properties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen