Conservatism of the standard upper bound test: is sup mu(up)/mu finite? Is it bounded by 2?

O. Toker, A.G. Jager, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelWorkshop on Open Problems in Mathematical Systems Theory and Control, Liège (Belgium)
RedacteurenV. Blondel, M. Vidyasagar
Pagina's77-80
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit