Consequential research designs in research on teacher education

Larike H. Bronkhorst, Paulien C. Meijer, Bob Koster, Sanne F. Akkerman, Jan D. Vermunt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Consequential research designs in research on teacher education'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen