Consequences of regret aversion: 2. Additional evidence for effects of feedback on decision making

M. Zeelenberg, J. Beattie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

161 Citaten (Scopus)
519 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)63-78
TijdschriftOrganizational Behavior and Human Decision Processes
Volume72
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit