Consequences of prehending God's consequent nature in a different key

P.M.F. Oomen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)329-331
  TijdschriftProcess Studies
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift3/4
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit