Consequences of peripheral frequency selectivity for nonsimultaneous masking

H. Duifhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  149 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Consequences of peripheral frequency selectivity for nonsimultaneous masking'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Kunst en humaniteit

  Fysica en Astronomie