Consequences of Chirality in Directing the Pathway of Cholesteric Helix Inversion of π-Conjugated Polymers by Light

Chidambar Kulkarni (Corresponding author), Rick H.N. Curvers, Ghislaine Vantomme, Dirk J. Broer, Anja R.A. Palmans, Stefan C.J. Meskers (Corresponding author), E. W. Meijer (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Consequences of Chirality in Directing the Pathway of Cholesteric Helix Inversion of π-Conjugated Polymers by Light'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen