Connecting the dots in visual analysis

Y.B. Shrinivasan, D. Gotz, J. Lu, Jie Lu

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Connecting the dots in visual analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science