Connecting Scanning Tunneling Spectroscopy to Device Performance for Polymer:Fullerene Organic Solar Cells

K. Maturova, R.A.J. Janssen, M. Kemerink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Connecting Scanning Tunneling Spectroscopy to Device Performance for Polymer:Fullerene Organic Solar Cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen