Connecting renewal age processes and M/D/1 processor sharing queues through stick breaking

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's19
StatusGepubliceerd - 2008

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2008017
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit