Connecting people through physiosocial technology

J.H. Janssen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

735 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Connecting people through physiosocial technology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen