Connecting intra-family generations with ambient intelligent systems

Pavan Dadlani Mahtani

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

268 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Design
Begeleider(s)/adviseur
  • Markopoulos, Panos, Promotor
  • Aarts, Emile H.L., Promotor
Datum van toekenning18 jan 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4015-0
StatusGepubliceerd - 18 jan 2016

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit