Connecting databases with process mining: a meta model and toolset

E. González López De Murillas, H.A. Reijers, W.M.P. Van Der Aalst

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  4 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Connecting databases with process mining: a meta model and toolset'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Zaken en Economie

  Engineering en materiaalwetenschappen