Connected by oil: a framework to analyze the connected sustainability histories of the Niger and Rhine Deltas, 1950-2015

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Filter
Actief

Zoekresultaten