Connected by oil: a framework to analyze the connected sustainability histories of the Niger and Rhine Deltas, 1950-2015

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Connected by oil: a framework to analyze the connected sustainability histories of the Niger and Rhine Deltas, 1950-2015'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit

Sociale wetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen