Connected baby bottle: a design case study towards a framework for data-enabled design

S.J.A. Bogers, J.W. Frens, J.W.M. Van Kollenburg, E.J.L. Deckers, C.C.M. Hummels

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
21 Downloads (Pure)

Zoekresultaten