Conjoint measurement in virtual environments - A framework

J. Dijkstra, W.A.H. Roelen, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Conjoint measurement in virtual environments - A framework'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Psychology

Computer Science

Medicine and Dentistry