Conjoint measurement applied to the judgement and design of dwellings

K.J. Veldhuisen, A.P. Thijssen, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)27-33
TijdschriftOpen House International
Volume9
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit