Conjoint analysis and virtual reality : a review

J. Dijkstra, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

83 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Conjoint analysis and virtual reality : a review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen