Conforming to an artificial majority: Persuasive effects of a group of artificial agents

C.J.H. Midden, J.R.C. Ham, J. Baten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Conforming to an artificial majority: Persuasive effects of a group of artificial agents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde