Conformational analysis of chiral supramolecular aggregates : modeling the subtle difference between hydrogen and deuterium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Conformational analysis of chiral supramolecular aggregates : modeling the subtle difference between hydrogen and deuterium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen