Conformation-dependent molecular optical nonlinearities in bisnaphthol derivatives

A. Gussoni, G. Zerbi, J.J.G.S. Es, van, H.A.M. Biemans, E.W. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
92 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Conformation-dependent molecular optical nonlinearities in bisnaphthol derivatives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie