Confining light to the atomic scale

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)

Samenvatting

A graphene sheet near a metal nanoantenna squeezes infrared photons into a subnanometric gap, pushing the limits of nanophotonics.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)442-443
Aantal pagina's2
TijdschriftNature Nanotechnology
Volume13
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jun 2018

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Confining light to the atomic scale'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit