Configuring advanced evolutionary algorithms for multicriteria building spatial design optimisation

K. van der Blom, S. Boonstra, H. Hofmeyer, T. Bäck, M.T.M. Emmerich

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Configuring advanced evolutionary algorithms for multicriteria building spatial design optimisation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen