Confessions of a 'guilty' couch potato understanding and using context to optimize binge-watching behavior

D. de Feijter, J.V. Khan, M. van Gisbergen

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  44 Citaten (Scopus)
  7 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Confessions of a 'guilty' couch potato understanding and using context to optimize binge-watching behavior'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Psychology

  Computer Science