Conductance of charging agent in electrophoretic displays

A. R.M. Verschueren, F. Strubbe, L. J.M. Schlangen, K. Neyts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaperAcademic

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Conductance of charging agent in electrophoretic displays'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Physics

Material Science