Conditions on sources and mixing matrix for solving the permutation indeterminacy in 2x2 Instantaneous Blind Signal Separation

J. Laar, van de, P.C.W. Sommen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelICASSP 2003
Plaats van productieHong Kong
Pagina's317-320
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit