Conditions for optimality in multi-stage stochastic programming problems

L.P.J. Groenewegen, J. Wessels

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

56 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Conditions for optimality in multi-stage stochastic programming problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen